Vítáme vás na stránce občanského sdružení automodelářů ve FM

Pravidla 2012

Propozice RCclubFM Racers CUPu 2012

13.4.2012

Předpisy pro rok 2012

Závody RCclubFM Racers CUPu jsou onroadové závody klubového charakteru určené pro začínající i pokročilé modeláře.

Termíny závodů budou upřesněny po zveřejnění letních termínů RC závodů na domovských stránkách seriálu www.rcclubfm.nolimit.cz

Pořadatel: Jiří Veverka, RcclubFM@seznam.cz , www.rcclubfm.nolimit.cz  tel.732861929

Závody jsou určeny pro modely 2WD , 4WD, GP  v měřítku 1/10. Závod je organizován na asfaltové dráze v areálu Sokolík FM.

Pro zpracování výsledků bude použito měřící zařízení AMBrc3, pokud nebude stanoveno jinak u konkrétního závodu. Povinností jezdce je mít v modelu personální čip. Pro jezdce, kteří personální čip nevlastní, bude omezené množství čipů k zapůjčení za úplatu 100 Kč.

Soutěžní a stavební pravidla

1. Všeobecná pravidla

1.1 Kalendář závodů bude průběžně upřesňován na stránkách klubu.

1.2 Organizace závodu, harmonogram *

·      1.2.1 - 7:30-9:00 volný neměřený trénink

·      1.2.2 - 7:30-8:50 prezentace, přejímka

·      1.2.3. - 9:00 zahájení soutěže, rozprava

·      1.2.4. - 9:10 kvalifikace

·      1.2.5 - 12:00 hlavní závod

·       

1.3 Přihláška do závodů

·      1.3.1 Přihláška do závodů bude k dispozici na stránkách pořadatele www.rcclubfm.nolimit.cz.

·      1.3.2 Startovné pro přihlášené elektronicky do 20 hodin dne před závodem je 250kč, pokud nebude stanoveno jinak.

Slevy na startovném:
důchodci - 100 Kč
žáci do 15 let – 100 Kč
druhá kategorie – 100 Kč

·      1.3.3 Přihlášení v den závodu +50 Kč

·      1.3.4 Povinností jezdce je nahlásit 2 frekvence (neplatí pro DSM)

·      1.3.5 Povinností jezdce je nahlásit číslo čipu. V případě zapůjčení poplatek 100 Kč

1.4 Systém závodu

·      1.4.1 Kvalifikace

1.4.1.1 Kvalifikací se rozumí prostor pro zajetí nejlepšího nájezdu kol , které určí rozdělení do finálových skupin.

1.4.1.2 Délka kvalifikace bude před každým závodem nahlášena. Modelová situace je 3x5 minut.

·      1.4.2 Závod

1.4.2.1 Rozdělení na skupiny pro vlastní závod bude provedeno pořadatelem rovnoměrně s tím, že v případě lichého počtu startujících bude přebývající jezdec zařazen do slabšího finále. Například 8 jezdců ve finále A a 9 jezdců ve finále B. Při rozdělování do finále může být přihlédnuto k výkonnostním rozdílům mezi jezdci.

1.4.2.2 Závody se jedou jako jednotlivé finálové jízdy. Konečné pořadí je dáno prostým součtem jednotlivých jízd závodu se škrtnutím jedné nejhorčí jízdy. Určující je celkový počet najetých kol a potřebný čas. Běžná délka závodu pro modely EP je 3x7 minut, nebude-li stanoveno jinak. V každém případě bude taková, aby se během jízdy nemusely měnit baterie. A U kategorie GP je vše podřízeno pravidlům 1/10 IC u RCAČR.

1.4.2.3 V závodě Racers CUPu startují všechny vypsané podskupiny v sekci ( 2wd,4wd) dohromady, přičemž rozdělení do jednotlivých finálových skupin je dáno aktuálním absolutním pořadím po kvalifikacích.

1.4.2.4 Po každé sérii finálových jízd bude vyhlašováno průběžné absolutní pořadí. Na jeho základě bude docházet ke změně postavení na startovním roštu.

1.4.2.5 Během závodní jízdy je povolena oprava vozu pouze v prostoru depa tak, aby nedocházelo k omezení ostatních závodníků.

·      1.4.3 Mokrý závod

1.4.3.1. Za mokrý závod je považován takový, kdy počasí je nejisté, avšak neprší a je stanoveno, že se pojede i na vlhkém povrchu.

1.4.3.2. Závodní jízdy mohou být dle stavu počasí upraveny podle pravidel tzv. Mokrého závodu následovně:

1.4.3.2.1. Délka finálových jízd může být zkrácena až na 3-5 minut, nicméně odjede se tolikrát, aby se celková délka závodu dostala alespoň na 20 minut

1.4.3.2.2. Po předchozí dohodě mezi všemi zúčastněnými může závod být ukončen i dříve po té, co první účastník závod prokazatelně poškodí vlivem mokrého prostředí elekroniku a nemůže v závodě dále pokračovat. V tom případě by se přidělovaly poloviční body.

1.4.3.3. O tom, zda se závod bude konat, nebo bude kvůli nepřízni počasí nebo jiné závažné události zrušen, se dozvíte na stránkách www.rcclubfm.nolimit.cz nejpozději ve 20:00 den před závodem

1.5 Povinnosti jezdce

·      1.5.1 V modelu musí být čip, transponder kompatibilní s AMBrc nainstalovaný podle instrukcí výrobce.

·      1.5.2 Jezdec je povinen být na startu 20 sekund před zahájením startovací procedury

·      1.5.3 V průběhu kvalifikace i závodu je zakázáno najíždět zezadu do jiného modelu, zkracování dráhy, jízd v protisměru. Nedodržení tohoto ustanovení může být potrestáno odečtením jednoho kola od celkového výsledku

·      1.5.4 Povinností jezdce o kolo zpět je umožnit předjetí

·      1.5.5 Po ukončení jízdy je jezdec povinen jít nasazovat následující skupině, pokud za sebe neurčí náhradu.

1.6 Protesty

·      1.6.1 Protesty se podávají písemně

·      1.6.2 Protest se podává do 10 minut po vyvěšení výsledků

·      1.6.3 Pouze jezdci účastni závodu mohou podat protest

·      1.6.4 Při sporu rozhoduje komise ve složení ředitele závodu a dvou modelářů mimo tento spor.

1.7 Vyhodnocení závodu

·      1.7.1 Pořadí v kvalifikaci je dáno podle nejlepšího nájezdu kol v čase kvalifikace tzn 5 min..

·      1.7.2 Pořadí v závodě je dáno součtem kol a časů jednotlivých jízd bez výsledku jedné nejhorší jízdy. Vítězem je jezdec s nejvyšším počtem najetých kol. V případě stejného počtu kol je rozhodující lepší čas.

·      1.7.3. Vyhodnocuje se každá kategorie zvlášť, závod je hodnocen  v absolutním pořadí a následně jsou přiděleny body i do celkových výsledků u jednotlivých podskupin kategorií.

·      1.7.4. Bodování

1.7.4.1 Jezdci v absolutním pořadí i ve vypsaných skupinách obdrží body následovně: 1. 50, 2. 46, 3. 42, 4. 38, dále po -2 bodech až do 1 bodu, ostatní dostanou po 1 bodu.

1.7.4.3 V celkovém hodnocení seriálu se škrtá jeden nejhorší výsledek nebo jedna absence na závodu. Konečné pořadí je pak určeno množstvím dosažených bodů. V případě shodnosti bodů rozhoduje lepší umístění, případně dříve dosažené stejné umístění.

1.8 Penalizace, tresty

 

·         1.8.1 Penalizace „stop and go“ je určena pro penalizaci neukázněných jezdců. Maximální délka penalizace je 30 s. Jezdec po oznámení penalizace musí neprodleně zajet do depa a tam setrvat do pokynu rozhodčího

·         1.8.2 Předčasný start je penalizován odečtem jednoho kola

·         1.8.3 Neúčast na nasazování je poprvé napomenuto, podruhé je přičteno 1 kolo k nejlepšímu výsledku, třetí upozornění se škrtá celá nejlepší jízda

·         1.8.4 Tréning před začátkem jízdy je penalizován vyloučením z jízdy.

·         1.8.5 Jakákoliv odchylka od technické specifikace modelu je penalizována vyškrtnutím nejlepší jízdy

 

2. Stavební pravidla

2.1 Obecné společné pravidla pro kategorii 1/10 elektro 4WD Open

·         Minimální hmotnost 1350g včetně personálního transpondéru.

·         Motory nejsou pro kategorii Open omezeny.

·         Povoleny jsou všechny typy baterií Li-Ion, Li-pol, LiFe, Ni-XX, akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V, jinak nebude jezdec připuštěn k jízdě.

·         Pneumatiky jsou povoleny libovolné.

·         Podvozky jsou povoleny Touring cars.

·         Minimální výška podvozku včetně karoserie 115mm.

·         Maximální šířka podvozku bez karoserie je 190mm a s karoserií 200mm.

·         Přítlačné křídlo max. v šířce 190mm, boční profil křídla se musí vejít do obdélníku max. 25x40mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou. Bočnice křídla se musí vejít do obdélníku 26x52mm, delší strana je rovnoběžná s dráhou.

·         křídlo nesmí přesahovat výšku střechy karoserie

·         Povoleny jsou všechny druhy mazání pneumatik

 

2.2 Obecné společné pravidla pro kategorii 1/10 elektro 2WD Open

·        libovolný podvozek s poháněnou pouze zadní nebo přední nápravou

·        maximální šířka podvozku je 210 mm

·        motory bez omezení

·        váha modelu není omezena

·        pneu bez omezení maximálně 50 mm široké

·        karoserie libovolná

·         Povoleny jsou všechny typy baterií Li-Ion, Li-pol, LiFe, Ni-XX, akumulátory jsou omezeny jmenovitým napětím 7,4V a LiPo baterie musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,4V, jinak nebude jezdec připuštěn k jízdě.

·         Pneumatiky jsou povoleny libovolné.

·         Povoleny jsou všechny druhy mazání pneumatik

 

2.3 Obecné společné pravidla pro kategorii 1/10 GP Open

·        Min/max šířka modelu včetně karoserie 175/205mm

·        Min/max šířka podvozku včetně kol 170/200mm

·        Min/max délka vozu včetně karoserie a křídel 360/460mm

·        Max šířka předních kol 26mm

·        Max šířka zadních kol 30mm

·        Min/max rozvor 230/270mm

·        Min. váha bez osobního transpondéru 1550g

·        Karoserie libovolná, karoserie musí být včetně přítlačného křídla nabarvena, okna musí zůstat průhledná a nesmí být zabarvena. Otvory v karoserii jsou povoleny:

o   Max otvor v předním okně 50mm- nesmí zasáhnout do prostoru střechy pokud je ve střeše tankovací otvor

o   Boční přední okna mohou být stažena

o   Zadní okno odstraněné

o   Otvor pro žhavení max 35mm

o   Otvor pro přístup k palivové jehle max 10mm

o   Otvor pro výfuk max 20mm

o   Otvor pro anténu 10mm(v kterékoli části karoserie)

o   Tankovací otvor ve střeše max 50mm a nesmí zasahovat do předního okna karoserie pokud je v okně otvor pro chlazení (Lze použít jeden společný otvor pro chlazení i tankování max 50mm zasahující z čelního okna do střechy. Tento však musí být nad tankovacím otvorem nádrže. Žádný další otvor v čelním skle pak již není akceptován)

o   Rozměry zadního přítlačného křídla: šířka max 200mm(šíři karoserie), kloubka max 45mm, výška horní hrany křídla musí být max ve vodorovné rovině se střechou karoserie

o   Karoserie nesmí být upravena jinak než je povoleno!!

·         Pneumatiky libovolného typu max šířka předních kol 26mm, max šířka zadních kol 30mm

·         Povoleny jsou všechny druhy mazání pneumatik

·         Motory libovolné do max objemu 2.11, počet kanálů neomezen, sací hrdlo karburátoru max otvor 5,5mm

·         Výfuk libovolný, výfuk nesmí přesáhnout obrys karoserie víc jak o 10mm, pevné nástavce výfukové trubičky jsou zakázány

·         Je povoleno použít libovolného vzduchového filtru, podporujícího nasávání čistého vzduchu

·         Je povoleno použít libovolného paliva s maximálním obsahem nitrometanu 16%

 

 
Kontakt: RCclubFM, o.s. Wolkerova 1595 Frýdek-Místek 73802 rcclubfm@seznam.cz